RAPPORTERING ØKONOMISKE MIDLER FRA NOF 2004

Barne- og ungdomstiltak

 

Krets:                   Troms Orienteringskrets

 

Kontaktperson:       Solfrid Eidnes, tlf. 99456710

                          Glugghaugen 16

                          9408 Harstad

 

Prosjekt/tiltak:

Mål: Samle, instruere og inspirere o-ungdom i Troms o-krets til å utvikle seg som o-løpere og utvikle et o-nettverk blant ungdommene.

 

Kort beskrivelse:

Det har vært gjennomført 4 samlinger:

28.-30.nov. 2003:      På Fosshøgda i Målselv

                          Utholdenhetstrening, teknisk o-trening, nattløp i par og 2-mannsstafett.

                          10 deltakere( 4 jenter og 6 gutter) og 3 instruktører

                          4 født i 1987, 2 i 1988, 3 i 1989, og 1 i 1990

 

6.-8.febr. 2004:        På Sommerlyst skole i Tromsø

                          Utholdenhetstrening, gateløp, ”overraskelsesløp”(bind for øynene, droppet av med kart, finn tilbake), skiorientering.

                          9 deltakere( 3 jenter og 6 gutter) og 3 instruktøerer

                          2 født i 1987, 2 i 1988, 4 i 1989, 1 i 1990

 

30.april-2.mai 2004:   Skibotn

                          O-teknisk trening, o-løp og 2 mannsstafett

                          5 deltakere ( 3 jenter og 2 gutter) og 3 instruktører

                          2 født i 1987, 2 i 1988 og 1 i 1989

 

28.-31.mai:             Bodø

                          Postplukk, løpsteknisk trening og o-løp

                          6 deltakere ( 4 jenter og 2 gutter) og 3 instruktører

                          4 født i 1987, 1 i 1988 og 1 i 1989.

 

Regnskap:

Utgifter / inntekter (ettersendes)

 

Tilskuddsmidler overføres til kontonr.: 4776 0708107

 

 

 

22.desember 2004

Britt Gunnberg